EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ
А. В. Волошенко

Назад

УДК: 338

А. В. Волошенко

КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ

Анотація

У статті проведено комплексне дослідження причин виникнення корупції в національній економіці. Визначені основні наслідки корупційних проявів та їх взаємодія у різних поєднаннях і напрямках. Доведено, що поєднання корупційних впливів призводять, завдяки синергетичного ефекту, до посилення їх негативного впливу і розкручення спіралі корупції в економіці України, виходячи з цього, з метою зниження рівня розповсюдження корупції і розміру шкоди від неї, запропоновано заходи комплексної антикорупційної політиці.

A. Voloshenko

CORRUPT IMPACTS IN THE NATIONAL ECONOMY: REASONS FOR APPEARANCE AND CONSEQUENCES

Summary

The complex investigation of the reasons for corruption appearance in the national economy has been done in the article. The main consequences of the corruption impacts and their interrelationship in different combinations and directions have been determined. It has been proved that due to synergetic effect the combination of the corruption signs leads to the intensification of their negative impact and detwisting of the spiral of the corruption in the economy of Ukraine, based on this for the reduction of the corruption spreading and the size of its damage, the measures of the complex anti-corruption policy have been suggested.

№ 2 2014, стор. 50 - 53

Кількість переглядів: 796

Відомості про авторів

А. В. Волошенко

к. е. н., доцент кафедри підготовки офіцерів запасу, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

A. Voloshenko

candidate of economic sciences, associate professor of Department of reserve officers training, National University of Defense of Ukraine named byIvan Chernyakhovski, Kyiv

Як цитувати статтю

Волошенко А. В. Корупційні прояви в національній економіці: причини виникнення та наслідки. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 50–53.

Voloshenko, A. (2014), “Corrupt impacts in the national economy: reasons for appearance and consequences”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 50–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.