EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК РЕГІОНУ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Р. О. Мадяр

Назад

УДК: 339.92

Р. О. Мадяр

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК РЕГІОНУ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Анотація

У статті розглянуто сутність транспортної системи та зв'язку в контексті національного Класифікатора України. В теоретичному плані проаналізовано проблеми транскордонної системи за видами економічної діяльності, здійснено порівняльний аналіз діяльності транспорту України та Закарпатської області у перевезенні вантажів і пасажирів та в наданні послуг підприємствами пошти та зв'язку загального користування, а також їх ролі у зовнішньоекономічній діяльності в умовах транскордонного співробітництва і розширення кордонів Європейського Союзу на Схід. Проаналізовано обсяги експорту-імпорту послуг за видами по Закарпатській області та визначено питому вагу провідних видів послуг в аналізованому прикордонному регіон. З'ясовано, що наслідки світової фінансової кризи негативно позначилися на обсягах всіх послуг, в тому числі аналізованих.

R. Madyar

TRANSPORT OF THE REGION 'S FOREIGN TRADE IN CROSS-BORDER COOPERATION

Summary

The paper considers the nature of the transport and communications in the context of Ukrainian National Classifier. In theoretical terms, the problems of cross-border system are analyzed by type of activity and a comparative analysis of Transport in Ukraine and the Transcarpathian region in the carriage of goods and passengers and in provision of services by mail and public communication enterprises as well as their roles in foreign trade in context of cross-border cooperation and expanding borders of the European Union to the East is carried out. The amount of services export and import across the Transcarpathian region is analyzed by type; the proportion of major services types of the border region is determined. It was found that the global financial crisis adversely affected the volumes of all services, including the analyzed.

№ 2 2014, стор. 39 - 42

Кількість переглядів: 854

Відомості про авторів

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

R. Madyar

Ph.D., Associate Professor of Economics at the SHEE "Uzhhorod National University"

Як цитувати статтю

Мадяр Р. О. Транспорт і зв'язок регіону у зовнішній торгівлі в умовах транскордонного співробітництва. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 39–42.

Madyar, R. (2014), “Transport of the region 's foreign trade in cross-border cooperation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 39–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.