EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
Г. Є. Ямненко

Назад

УДК: 658.114.2

Г. Є. Ямненко

СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

Анотація

У статті розглянуто сутність стратегічних партнерств, розкрито їх переваги та недоліки, наведено приклади партнерств у вітчизняній економіці. Показано переваги стратегічних партнерств як особливої форми співпраці партнерів, що сприяє отриманню додаткових конкурентних переваг на ринку.

H. Yamnenko

STRATEGIC PARTNERSHIP: FEATURES AND COMPETITIVE ADVANTAGES

Summary

Essence of strategic partnership is considered in the article, their advantages and defects are exposed, and examples of partnerships are made in a home economy. Advantages of strategic partnership are shown as the special form of collaboration of partners that assists the receipt of additional competitive edges at the market.

№ 2 2014, стор. 26 - 29

Кількість переглядів: 884

Відомості про авторів

Г. Є. Ямненко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

H. Yamnenko

PhD, associate professor of the economy of enterprises, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Getman", Kyiv

Як цитувати статтю

Ямненко Г. Є. Стратегічні партнерства: особливості та конкурентні переваги . Економіка та держава. 2014. № 2. С. 26–29.

Yamnenko, H. (2014), “Strategic partnership: features and competitive advantages”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 26–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.