EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВ НІМЕЧЧИНИ
М. А. Міненко

Назад

УДК: 658.114.5

М. А. Міненко

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВ НІМЕЧЧИНИ

Анотація

У статті проведено дослідження історичних аспектів формування законодавчо-нормативного поля кооперативного руху європейських країн і, зокрема, Німеччини. Зазначено, що саме німецький підхід до правового регулювання процесу об'єднання фізичних та/або юридичних осіб у товариства став базисом для розвитку цих інституцій в Європі та світі. Зважаючи на це, розглянуто досвід Німеччини щодо законодавчо-нормативних умов регламентації узаконення діяльності товариств і налагодження процесу їх ефективного функціонування.

M. Minenko

LEGISLATIVE AND REGULATORY CONDITIONS FOR THE FUNCTIONING OF GERMAN COMPANIES

Summary

This article is presents the study of the historical aspects of the formation of the legal and regulatory areas of the cooperative movement of European countries, particularly Germany. Indicated that the German approach to legal regulation of association of individuals and /or entities in society was the basis for the development of these institutions in Europe and all over the World. The German experience in legal and regulatory environment of regulation of legalization of societies and adjustment the process for their effective functioning are considered.

№ 2 2014, стор. 6 - 10

Кількість переглядів: 805

Відомості про авторів

М. А. Міненко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

M. Minenko

Doctor of Economics, associate professor, prof. of Department of Management of Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Міненко М. А. Законодавчо-нормативні умови функціонування товариств німеччини. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 6–10.

Minenko, M. (2014), “Legislative and regulatory conditions for the functioning of german companies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 6–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.