EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ВЛАСНИХ ТНК КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, У ЗАХИСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
І. О. Шаповал

Назад

УДК: 339.72

І. О. Шаповал

РОЛЬ ВЛАСНИХ ТНК КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, У ЗАХИСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Анотація

У статті аналізується роль власних ТНК країн, що розвиваються, у захисті національних інтересів країн базування. Автором охарактеризовано сучасні тенденції активізації діяльності державних ТНК у різних секторах економіки. У статті представлено аргументи на користь транснаціоналізації національної економіки на основі розвитку власних ТНК, що дозволяють підвищити рівень участі в глобальному ланцюгу доданої вартості.

I. Shapoval

THE ROLE OF OWN TNCS OF DEVELOPING COUNTRIES IN NATIONAL INTERESTS' SECURING

Summary

This article analyses the role of own TNCs of developing countries in national interests securing. The author characterizes modern tendencies of state TNCs mobilization in different economic sectors. The article reveals arguments in favor of transnationalization of national economies based on own TNCs that allow to increase developing countries' share in a global value chain of TNCs.

№ 1 2014, стор. 83 - 87

Кількість переглядів: 524

Відомості про авторів

І. О. Шаповал

аспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

I. Shapoval

Postgraduate Student of the International Economy Department, SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

Як цитувати статтю

Шаповал І. О. Роль власних тнк країн, що розвиваються, у захисті національних інтересів. Економіка та держава. 2014. № 1. С. 83–87.

Shapoval, I. (2014), “The role of own tncs of developing countries in national interests' securing”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 83–87.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.