EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Т. Л. Шестаковська

Назад

УДК: 338.24:37.014.3

Т. Л. Шестаковська

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті проведено аналіз досліджень вітчизняними та зарубіжними вченими щодо місця та ролі середньої освіти в соціально-економічному розвитку суспільства. Розглянуто особливості трансформації освіти в умовах становлення постіндустріальної економіки. Доведено необхідність подальших досліджень у сучасній науці впливу середньої освіти на розвиток національної економіки.

T. Shestakovskа

GENERAL SECONDARY EDUCATION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The paper analyzes the domestic and foreign research scientists about the place and role of secondary education in social and economic development. The peculiarities of transformation of education in conditions of post-industrial economy. The necessity of further research in modern science, the influence of secondary education in the development of national economy.

№ 1 2014, стор. 59 - 63

Кількість переглядів: 604

Відомості про авторів

Т. Л. Шестаковська

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

T. Shestakovskа

graduate student, Chernihiv State Institute of Economics and Management

Як цитувати статтю

Шестаковська Т. Л. Загальна середня освіта як фактор розвитку економіки. Економіка та держава. 2014. № 1. С. 59–63.

Shestakovskа, T. (2014), “General secondary education as a factor of economic development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 59–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.