EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
А. В. Череп, О. О. Коробов

Назад

УДК: 336.71.078.3

А. В. Череп, О. О. Коробов

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація

На сьогоднішній день, ефективне використання ресурсів тісно пов'язане з управлінням ризиками, що входить до ключових завдань стратегічного управління банком. Розуміння суті банківських ризиків, правильне оцінювання й управління ними дає змогу уникнути або значно зменшити неминучі втрати, які виникають у банківській діяльності.

A. Cherep, A. Korobov

OPTIMIZATION OF CURRENCY RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK

Summary

Nowadays, the effective use of resources is closely related to risk management, which is a key objective of strategic management of the bank. Understanding the essence of banking risks, proper evaluation and management to avoid or significantly reduce the inevitable losses arising from banking activities.

№ 1 2014, стор. 27 - 31

Кількість переглядів: 578

Відомості про авторів

А. В. Череп

д. е. н., професор, Академік академії економічних наук України, декан економічного факультету, Запорізький національний університет

A. Cherep

Ph.D., Professor, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Dean of the Faculty of Economics, Zaporizhzhahuan National University


О. О. Коробов

студент 4 курсу Запорізького національного уніерситету, спецальність "фінанси і кредит"

A. Korobov

4th year student of Zaporizhzhahuan National University, specialty "Finance and Credit", Zaporozhya

Як цитувати статтю

Череп А. В., Коробов О. О. Оптимізація процесу управління валютними ризиками комерційного банку. Економіка та держава. 2014. № 1. С. 27–31.

Cherep, A. and Korobov, A. (2014), “Optimization of currency risk management of commercial bank”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 27–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.