EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Димченко, І. О. Свиридова, М. М. Пересипкін

Назад

УДК: 658.589

О. В. Димченко, І. О. Свиридова, М. М. Пересипкін

ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Обгрунтовано, що проблема забезпечення економічної безпеки підприємств повинна розглядатися з позицій системного підходу. Визначено критерії готовності підприємств до інновацій в контексті проектування систем економічної безпеки.

O. Dymchenko, I. Svyrydova, М. Peresypkin

READINESS FOR INNOVATIONS AS IMPORTANT ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF MUNICIPAL ENTERPRISES

Summary

The article substantiates that the problem of ensuring enterprise economic security has to be considered from positions of system approach. Criteria of enterprises readiness of the innovations in the context of economic safety systems design are defined.

№ 1 2014, стор. 23 - 26

Кількість переглядів: 557

Відомості про авторів

О. В. Димченко

д. е. н., доцент, професор кафедри міської і регіональної економіки, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

O. Dymchenko

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, professor of Municipal and Regional Economy Department, О.М.Веketov Kharkiv National University of Municipal Economy


І. О. Свиридова

к. т. н., провiдний соцiолог, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут", Науково-дослідницький центр прикладної соціології "СоціоПлюс"

I. Svyrydova

PhD, Techn. Sci., leading sociologist, Technical University 'Kyiv Polytechnic Institute', Sociological Center of Science and Research"SocioPlus"


М. М. Пересипкін

магістрант, кафедра економічної безпеки, обліку та аудиту, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

М. Peresypkin

Master of Economic Security, Account and Audit Department, О.М.Веketov Kharkiv National University of Municipal Economy

Як цитувати статтю

Димченко О. В., Свиридова І. О., Пересипкін М. М. Готовність до інновацій як важливий елемент системи економічної безпеки комунальних підприємств. Економіка та держава. 2014. № 1. С. 23–26.

Dymchenko, O., Svyrydova, I. and Peresypkin, М. (2014), “Readiness for innovations as important element of economic security system of municipal enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 23–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.