EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ
О. В. Зибарева

Назад

УДК: 364.25

О. В. Зибарева

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ

Анотація

У статті розглянуто теоретико-методичні та прикладні аспекти деструктивного впливу, насамперед, економічного, дезінформації щодо аварій та катастроф на розвиток регіональних суспільних систем. Проаналізовано підходи щодо механізмів дезінформації населення. Обгрунтовано основні взаємозв'язки між дезінформацією щодо аварій та катастроф та соціально-економічним розвитком регіону.

O. Zybareva

DISINFORMATION REGARDING EMERGENCY SITUATION AS A DESTRUCTIVE FACTOR OF REGIONAL SOCIAL SYSTEMS DEVELOPMENT

Summary

Theoretical-methodical and applied aspects of destructive influence, first of all economic, of disinformation in relation to accidents and catastrophes on development of regional social systems are considered in the article. Approaches to mechanisms of disinformation of population are analyzed. Basic intercommunications between disinformation in relation to accidents and catastrophes and socio-economic development of region are grounded.

№ 1 2014, стор. 6 - 8

Кількість переглядів: 534

Відомості про авторів

О. В. Зибарева

к. е. н., доцент, докторант, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

O. Zybareva

Ph.D., associate professor, The Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, Lviv

Як цитувати статтю

Зибарева О. В. Дезінформація щодо надзвичайних ситуацій як деструктивний фактор розвитку регіональних суспільних систем. Економіка та держава. 2014. № 1. С. 6–8.

Zybareva, O. (2014), “Disinformation regarding emergency situation as a destructive factor of regional social systems development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 6–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.