EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКРИЗОВИЙ МАРКЕТИНГ МІЖНАРОДНИХ РОЗДРІБНИХ FMCG-МЕРЕЖ В УКРАЇНІ
І. М. Севрук

Назад

УДК: 339.138

І. М. Севрук

АНТИКРИЗОВИЙ МАРКЕТИНГ МІЖНАРОДНИХ РОЗДРІБНИХ FMCG-МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

Анотація

Проаналізовано та систематизовано напрями оптимізації маркетингових стратегій міжнародних роздрібних торговельних мереж в умовах кризи. Досліджено особливості асортиментної політики на основі розширення випуску товарів під власними торговими марками, динаміку товарообороту основних роздрібних форматів FMCG-мереж в Україні. Визначено причини нарощення обсягів прямого імпорту міжнародними рітейлерами за кордоном. Окреслено низку потенційних проблем при впровадженні нових чи оптимізації існуючих маркетингових стратегічних рішень.

I. Sevruk

ANTI-CRISIS MARKETING OF INTERNATIONAL FMCG RETAILERS IN UKRAINE

Summary

The directions of marketing strategies optimization of international retail trade chains in crisis are analyzed and systematized. The peculiarities of the assortment policy on the basis of the expansion of the output of goods under private labels and turnover evolution of the main retail trade formats of FMCG-chains in Ukraine are studied. The motives of direct import volume expansion by international retailers from abroad are defined. The potential problems at implementation of new or optimization of the existing marketing strategic decisions are identified.

№ 12 2013, стор. 83 - 86

Кількість переглядів: 774

Відомості про авторів

І. М. Севрук

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

I. Sevruk

postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.