EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЗКІВ
К. С. Пугачевська

Назад

УДК: 339.5.012.42

К. С. Пугачевська

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЗКІВ

Анотація

У статті досліджено роль зовнішньоекономічних факторів у розвитку національної економіки в сучасних умовах. Виявлено причини випереджання темпів розвитку міжнародної торгівлі над світовим валовим продуктом. Проаналізовано показники зовнішньоторговельної відкритості країн за рівнем економічного розвитку та подано рейтинг країн за рівнем залучення у міжнародну торгівлю, розроблений Всесвітнім економічним форумом. Проведено порівняння країн за критерієм оцінки ведення бізнесу згідно з рейтингом "Doing Business".

K. Pugachevska

FOREIGN TRADE AS A DETERMINANT OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN A GLOBAL ECONOMY RELATIONS

Summary

The article deals with the role of the external economic factors in the development of national economy in modern world. The reasons for the world gross domestic product development being outpaced by the international trade development are discovered. The indicators of countries' foreign trade openness are analyzed according to the level of their economic development, as well as the rank of countries by the level of their involvement in international trade, elaborated by the World Economic Forum, is presented. A comparison of counties by the criterion of business evaluation according to the "Doing Business" rating is made.

№ 12 2013, стор. 76 - 79

Кількість переглядів: 748

Відомості про авторів

К. С. Пугачевська

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

K. Pugachevska

Post-Graduate Student of the International Economy Department of Kyiv National University of Trade and Economics

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.