EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В РЕГІОНІ
Т. Г. Сиволап

Назад

УДК: 669.013: 330.322

Т. Г. Сиволап

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В РЕГІОНІ

Анотація

Структура промислового комплексу України повинна бути більш ефективною та задовольняти основні потреби економіки. Новий підхід фінансової реструктуризації на рівні підприємств промислового комплексу регіону пов'язаний не тільки із частковими структурними змінами, а й зі змінами у активах та структурі капіталу. Управління регіонів сьогодні доцільно розглядати спираючись на основу аналізу особливостей їх економіки до формування та розвитку концентрованих підприємств, що обумовлює нові підходи до розвитку промислового комплексу.

T. Sivolap

FEATURES OF EVALUATION OF TERMS OF FORMING AND DEVELOPMENT OF FINANCIAL RESTRUCTURING OF INDUSTRIAL COMPLEX ARE IN REGION

Summary

A structure of regional industrial complex of Ukraine on the whole is uneffective. Such position results not only in the overruns of natural resources but also dissatisfies the basic necessities of economy, that is why needs permanent intervention from the financial restructuring. The financial restructuring at the level of enterprises of industrial complex is related both to the structural changes and with changes in financial streams. It is today expedient to examine the management of regions leaning on basis of analiza features of their economy to forming and development of the concentrated enterprises, which stipulates the new going near development of industrial complex.

№ 12 2013, стор. 71 - 75

Кількість переглядів: 705

Відомості про авторів

Т. Г. Сиволап

аспірант кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

T. Sivolap

graduate student of Economics and Business, Zaporizhzhya National Technical University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.