EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ПІДТРИМКА З БОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Н. І. Луцька

Назад

УДК: 330.322

Н. І. Луцька

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ПІДТРИМКА З БОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті розкривається сутність поняття інтеграції та інтеграційних процесів. Аналізується ступінь державної підтримки інтеграційних процесів у сфері економіки, їх ефективність та основні напрями реалізації. Визначаються основні тенденції, що впливають на інтернаціоналізацію виробництва та економіки.

N. Lutska

INTEGRATION PROCESSES IN THE ECONOMIC SPHERE AND THEIR SUPPORT BY THE UKRAINIAN STATE

Summary

The essence of the concept of integration and integration processes is revealed in the article. The degree of the state support of integration processes in the economic sphere, their effectiveness and main way of realization are analyzed. The main trends which influence the internationalization of production and of the economics are defined.

№ 12 2013, стор. 59 - 61

Кількість переглядів: 778

Відомості про авторів

Н. І. Луцька

к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

N. Lutska

PhD (Economics), Assistant Professor of Accounting and Audit Chair of Ivano Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskii

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.