EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І. А. Федоренко, О. С. Мордовцев

Назад

УДК: 338.2:334.02

І. А. Федоренко, О. С. Мордовцев

ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті визначено суть, цілі індикативного планування і основні етапи формування індикативного плану адміністративно-територіальної одиниці. Запропоновано застосовувати демократично-прагматичний метод, що припускає участь усіх зацікавлених суб'єктів планового процесу із залученням вчених, експертів і фахівців. Обгрунтовано роль моніторингу соціально-економічного розвитку, що дозволяє здійснити аналіз, інтегральну оцінку і прогноз стану та тенденцій розвитку територій регіону, визначити порогові значення індикаторів мети, що формують індикативний план. Подана характеристика організаційного, фінансово-економічного, адміністративного, інституційного і нормативно-правового, інформаційного механізмів реалізації індикативних планів.

I. Fedorenko, A. Mordovtsev

FORMATION OF THE INDICATIVE PLAN FOR REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The article defines the essence, the objectives of the indicative planning and the main stages of the indicative plan formation. It has been suggested to apply democratic and pragmatic method, supposing the participation of all the concerned stakeholders in the planning process, involving scientific experts and specialists. The role of the monitoring of the social and economic development, allowing to carry out the analysis, integrated assessment and forecast of the state and trends of the regional areas development, to determine the threshold limit values of the aim indicators, forming the indicative plan has been substantiated. A brief description of the organizational, financial, economic, administrative, institutional, legal, regulatory and informational mechanisms of the indicative plans implementation has been given.

№ 12 2013, стор. 10 - 14

Кількість переглядів: 792

Відомості про авторів

І. А. Федоренко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

I. Fedorenko

Doctor of Economic Sciences, professor of the Finance Department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"


О. С. Мордовцев

асистент, асистент кафедри фінансів, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

A. Mordovtsev

Assistant, assistant of the Finance Department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.