EnglishНа русском

Назад

УДК: 35.323.2

Ю. В. Нестеряк

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ НАПРАЦЮВАННЯ

Анотація

У статті досліджуються напрацювання зарубіжних та вітчизняних науковців щодо теоретико-методологічних засад державної інформаційної політики, які переконливо доводять, що визначальну частку необхідної інформації та інформаційного впливу на власне суспільство в умовах стрімкого розвитку глобального інформаційного простору державі забезпечить виключно системна взаємодія і ефективна робота із засобами масової комунікації.

Yu Nesteryak

THE ORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF NATIONAL INFORMATION POLICY: DOMESTIC AND INTERNATIONAL DEVELOPMENTS

Summary

This article examines developments overseas and domestic scholars on theoretical and methodological foundations of state information policy, which clearly show that a crucial part of the necessary information and data on the impact of our own society with the rapid development of the global information space state provides only system interaction and effective work with the media communication.

№ 11 2013, стор. 136 - 139

Кількість переглядів: 897

Відомості про авторів

Ю. В. Нестеряк

канд. філол. наук, докторант кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України

Yu Nesteryak

kand. filol. nauk, doctoral student Information Policy and Technology National Academy of Public Administration the President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.