EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ
К. В. Пивоваров

Назад

УДК: 354:339.9: 330.35

К. В. Пивоваров

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Анотація

У статті проаналізовано нормативно-правові акти щодо правового статусу органів фінансового контролю та органів державної влади і місцевого самоврядування, що дало змогу зробити певні теоретичні висновки, вказати на їх недоліки та сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства; визначити форми координації фінансового контролю, взаємодії, співпраці вказаних суб'єктів, чітке закріплення яких у законодавстві забезпечить результативність контрольних дій.

K. Pivovarov

SUPPORT INTERACTION OF STATE CONTROL WITH AUTHORITIES

Summary

In the article analyzes the regulations concerning the legal status of financial control and state and local authorities, which helped make some theoretical conclusions point out their weaknesses and formulate proposals to improve legislation, to determine the form of financial control coordination, collaboration, cooperation these subjects, a clear consolidation of the legislation will ensure the effectiveness of control actions.

№ 11 2013, стор. 104 - 107

Кількість переглядів: 942

Відомості про авторів

К. В. Пивоваров

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

K. Pivovarov

PhD (Public Administration), doctoral student, Academy of Municipal Administration

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.