EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.2:354.1:005.21(477)

Я. В. Бережний, О. А. Шатило

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто бачення стратегічного планування і управління в енергетиці та проаналізовано сучасний стан його запровадження у вітчизняній практиці. Виділено проблеми реалізації стратегічного планування і управління та шляхи їх вирішення через удосконалення механізму стратегічного планування і управління в енергетиці України.

Ya Berezhnyi, O. Shatylo

STRATEGIC MANAGEMENTS IMPLEMENTATION IN ENERGETICS OF UKRAINE

Summary

The article deals with the vision of strategic management in energetics and current state of strategic managements implementation in Ukrainian practice is analyzed. The problems of strategic managements implementation are highlighted and ways to solve them by means of improvement of strategic management in energetics of Ukraine.

№ 11 2013, стор. 94 - 99

Кількість переглядів: 831

Відомості про авторів

Я. В. Бережний

к. держ. упр., старший консультант відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

Ya Berezhnyi

Candidate of Public Administration, Senior Consultant, Economic Strategy Department, National Institute for Strategic Studies, Kyiv


О. А. Шатило

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

O. Shatylo

Candidate of Public Administration, Associate Professor, Management Department, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.