EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
А. П. Дука

Назад

УДК: 330.341.1:330.322

А. П. Дука

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Проаналізовано основні підходи до з'ясування сутнісних ознак інвестиційного механізму інноваційного розвитку. Обгрунтовано його місце в структурі механізму господарювання та взаємозв'язок з економічним механізмом. Визначені відмінності інвестиційного механізму від фінансового та фінансово-кредитного, що дозволило виділити особливості формування його структури.

A. Duka

CONCEPTUALIZATION OF INVESTMENT MECHANISM IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT

Summary

The main approaches to determine the essential features were analyzed. The place of investment mechanism in the structure of mechanism of menage and economic mechanism is reasonable. The differences of investment mechanism from financial and credit are curtained. The structure of the investment mechanism of innovation development is offered.

№ 11 2013, стор. 6 - 10

Кількість переглядів: 730

Відомості про авторів

А. П. Дука

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

A. Duka

PhD in Economics, Associate Professor, doctoral student doctoral student of Management of Innovative and Investment Activity Department, Taras Shevchenko Kyiv National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.