EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОТИПРАВНІ БАНКРУТСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ТІНЬОВОГО ІНСТИТУТУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
К. Г. Сердюков, В. В. Гой

Назад

УДК: 65.016.8

К. Г. Сердюков, В. В. Гой

ПРОТИПРАВНІ БАНКРУТСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ТІНЬОВОГО ІНСТИТУТУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Анотація

У статті розглядаються особливості протиправних банкрутств підприємств в Україні як неоднозначне і суперечливе явище. Визначено місце протиправних банкрутств у складі тіньової економічної системи. Автор наводить приклади схем, які зазвичай використовуються для організації протиправних банкрутств, запропоновано удосконалити інститут банкрутства в Україні з метою запобігання подібного роду банкрутств.

K. Serdiukov, V. Goi

THE ILLEGAL BANKRUPTCIES AS PART OF THE SHADOW INSTITUTE OF INSOLVENCY

Summary

The article discusses the features of illegal bankruptcy of enterprises in Ukraine as ambiguous and contradictory phenomenon. Defined the place of illegal bankruptcies in the shadow of the economic system. Also the author gives examples of schemes that are commonly used to organize of illegal bankruptcies and proposed to improve the Institute of bankruptcy in Ukraine in order to prevent such types of bankruptcies.

№ 10 2013, стор. 96 - 98

Кількість переглядів: 1060

Відомості про авторів

К. Г. Сердюков

к. е. н., доцент, завідуючий кафедрою економіки та оцінки майна підприємств, Харківський національний економічний університет

K. Serdiukov

PhD in еconomics, associate professor, Head of the Department of Economy and Property Assessment of Enterprises, Kharkiv National Economic University


В. В. Гой

аспірант, Харківський національний економічний університет

V. Goi

post-graduate student, Kharkiv National Economic University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.