EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
А. О. Ільїна

Назад

УДК: 330.727.22:330.341.1

А. О. Ільїна

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто сутність, значення та роль прямих іноземних інвестицій в економічному та соціальному розвитку країни; проаналізовано рівень активності транснаціональних корпорацій та ефективності зовнішньоекономічної інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств в Україні; визначено тенденції змін витрат на інновації та вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток національної інноваційної системи України; розроблено напрями запобігання негативного впливу прямих іноземних інвестицій на розвиток національної інноваційної системи через отримання вітчизняними підприємствами збитків від здійснення зовнішньоекономічної інноваційно-інвестиційної діяльності шляхом обгрунтування пропозицій відповідно до покращення інвестиційного клімату країни.

A. Ilyina

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM OF UKRAINE

Summary

In the article the essence, consequence and role of foreign direct investments in economic and social development of the country is considered. The level of transnational corporations' activity and foreign economic efficiency of innovation-investment activities of industrial enterprises in Ukraine were analyzed; the innovation charge trends due to financial resources and quality of the influence of foreign direct investments on Ukrainian innovative system are defined. The directions of the improvement of Ukrainian investment climate with the purpose to prevent the negative influence of foreign direct investments on the national innovative system development because of suffering losses of domestic enterprises from foreign innovation-investment activities realization are worked out.

№ 10 2013, стор. 76 - 80

Кількість переглядів: 784

Відомості про авторів

А. О. Ільїна

здобувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

A. Ilyina

Candidate of Sciences Degree Seeker of the Department of Economic Theory and Competition Policy of Kyiv National University of Trade and Economics

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.