EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ЦИКЛІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
О. В. Зубко

Назад

УДК: 330.1

О. В. Зубко

ІННОВАЦІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ЦИКЛІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Розкрито сутність економічного циклу та його основні етапи. Виявлено залежність економічного розвитку від стадій економічного циклу. Досліджено еволюцію наукової думки щодо детермінант циклічного економічного розвитку. Обгрунтовано виняткову роль гетерогенних інновацій у процесі формування інноваційного потенціалу в довгостроковій перспективі.

O. Zubko

INNOVATIONS AS DETERMINANTS OF CYCLIC ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The essence of the economic cycle and its main stages is revealed. The dependence of economic development of the economic cycle stages is identified. The science thought evolution regarding the determinants of cyclical economic development is examined. The exceptional role of heterogeneous innovations to generate innovative capacity in the long term is substantiated.

№ 10 2013, стор. 64 - 69

Кількість переглядів: 1067

Відомості про авторів

О. В. Зубко

к. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

O. Zubko

c. e. n., assistant of international economics chair, Kyiv National University of Trade and Economics

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.