EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ БАНКІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л. Г. Кльоба, В. Л. Кльоба, Р. Л. Кльоба

Назад

УДК: 330.332: 336.717

Л. Г. Кльоба, В. Л. Кльоба, Р. Л. Кльоба

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ БАНКІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

На сучасному етапі теоретичних досліджень, пов'язаних з розбудовою банківської системи, актуальними залишаються питання, пов'язані з вивченням та розумінням сутності понять "банк" і "банківська діяльність". У цій статті основна увага зосереджена на методологічних підходах до визначення суті таких понять, як класиками економічної науки, так і сучасними науковцями.

L. Kloba, V. Kloba, R. Kloba

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ESSENCE OF BANKS AND BANKING ACTIVITIES

Summary

At the present stage of theoretical research associated with the development of the banking system remains relevant issues related to the study and understanding of the nature of the terms "bank" and "banking." In this paper, the focus on methodological approaches to determining the effect of these concepts as classics of economics and modern scholars.

№ 10 2013, стор. 55 - 58

Кількість переглядів: 836

Відомості про авторів

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

L. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"


В. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ

V. Kloba

PhD student, University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)


Р. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ

R. Kloba

PhD student, University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.