EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ, ПОПОВНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак, Л. М. Ганас

Назад

УДК: 658.518.3

О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак, Л. М. Ганас

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ, ПОПОВНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Анотація

Розглянуто позиції науковців щодо виокремлення методів формування, поповнення та використання виробничих запасів. Охарактеризовано сутність та особливості застосування основних методів стосовно дії на виробничі запаси. Систематизовано типологію методів формування, поповнення та використання виробничих запасів на основі низки істотних та незалежних ознак, подано їх коротку характеристику. Визначено переваги і недоліки охарактеризованих методів.

O. Melnyk, L. Nodzhak, L. Ganas

METHODS OF FORMATION, RECRUITMENT AND USING OF INVENTORY

Summary

The position of scientists on the isolation methods of formation, recruitment and use of inventory was viewed. There was characterized the nature and features of the main methods concerning effects on inventories; systematized the typology of the methods of formation, recruitment and use of inventory based on a number of significant and independent characteristics, filed their brief description. Advantages and disadvantages of characterized methods were defined.

№ 10 2013, стор. 29 - 33

Кількість переглядів: 973

Відомості про авторів

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

O. Melnyk

PhD, Professor, Department of Foreign Economic and Customs of the National University Lviv Polytechnic


Л. С. Ноджак

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

L. Nodzhak

Ph.D., associate professor, assistant professor of foreign trade and customs of the National University Lviv Polytechnic


Л. М. Ганас

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

L. Ganas

PhD student, National University Lviv Polytechnic

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.