EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ ПРИНЦИПІВ У МІСЦЕВОМУ ОПОДАТКУВАННІ (НА ПРИКЛАДІ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ)
І. С. Волохова

Назад

УДК: 336.1:352

І. С. Волохова

РЕАЛІЗАЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ ПРИНЦИПІВ У МІСЦЕВОМУ ОПОДАТКУВАННІ (НА ПРИКЛАДІ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ)

Анотація

У статті проведено комплексне дослідження специфічних принципів місцевого оподаткування: принципу взаємної еквівалентності, територіального походження, рівномірного податкового навантаження на різні категорії платників податків, мінімального впливу на циклічне коливання економіки, відповідності темпам зростання надходжень державних податків, відповідності потребам населення та юридичних осіб території та принципу самостійності.
Доведено, що майновий (у тому числі земельний) податок відповідає всім розробленим принципам місцевого оподаткування, що дає підстави віднести його до складу місцевих.
На підставі розкритих проблем майнового оподаткування в Україні запропоновано шляхи вдосконалення механізмів оподаткування відповідних податків.

I. Volokhova

REALIZATION OF SPECIFIC PRINCIPLES IN LOCAL TAXATION (ON THE EXAMPLE OF PROPERTY TAXATION)

Summary

Complex research of specific principles of local taxation is conducted in the article: principle of mutual equivalence, territorial origin, equal tax loading on the different categories of taxpayers, minimum influence on cyclic oscillation of economy, accordance the rates of growth of receipts of government taxes, accordance the necessities of population and legal entities in territory and principle of independence.
It is well-proven that a property (also earth) tax answers all developed principles of local taxation. It grounds to take him in the complement of local taxes.
The exposed problems of property taxation are in Ukraine. Offered ways of perfection of mechanisms of taxation of the proper taxes.

№ 10 2013, стор. 19 - 22

Кількість переглядів: 682

Відомості про авторів

І. С. Волохова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

I. Volokhova

candidate of economic sciences, Associate professor, associate professor of Department of Finances, The Odessa national economic university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.