EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ "ЇЖА ДЛЯ ЖИТТЯ" В УКРАЇНІ
М. А. Міненко

Назад

УДК: 658.114.5

М. А. Міненко

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ "ЇЖА ДЛЯ ЖИТТЯ" В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність стандартизації діяльності сучасних галузевих та професійних громадських об'єднань аграрно-промислової сфери і торгового сектора економіки України, з метою встановлення дійсно фахових, які забезпечать реалізацію Європейської технологічної платформи "Їжа для життя" в Україні. Розроблено візуалізовану концептуальну модель системи сталого розвитку аграрно-промислової сфери і торгового сектора економіки та механізм її функціонування через налагодження взаємозв'язку фаховості, інституційної спроможності, соціальної відповідальності, підсистем колективної економічної й стійкої продовольчої безпеки, що забезпечить вирішення екологічних питань і задоволення потреб споживача в повноцінному й здоровому харчуванні сьогодні та на конкретно визначену перспективу.

M. Minenko

CONCEPTUAL APPROACHES TO IMPLEMENTING THE EUROPEAN TECHNOLOGICAL PLATFORM "FOOD FOR LIFE" IN UKRAINE

Summary

The need of standardization of performance of the contemporary trade and professional public associations' in the agro-industrial sphere and commerce sector of Ukrainian economy, aiming at determination of phakhove ones, which will ensure the implementation of the European Technology Platform "Food for Life" in Ukraine is grounded in the given article. Visualized concept model of the system of stable development of the agro-industrial sphere and commerce sector of economics and the mechanism of its performance via establishment of the interconnection between phakhovist, institutional capability, social responsibility, and the subsystems of collective economic and firm food safety which will manage the ecological problems and the ones of satisfying the customer's need in nourishing and healthy nutrition for the present and precise future perspective, have been elaborated.

№ 10 2013, стор. 6 - 9

Кількість переглядів: 647

Відомості про авторів

М. А. Міненко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

M. Minenko

Doctor of Economics, associate professor, prof. of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.