EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІМІЗАЦІЄЮ ПОДАТКОВОГО ТИСКУ В УКРАЇНІ
Я. М. Казюк

Назад

УДК: 351.72:336.143:336.22

Я. М. Казюк

УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІМІЗАЦІЄЮ ПОДАТКОВОГО ТИСКУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто механізми та функції податкової системи, причини зниження потенціалу податкових реформ та чинники, що впливають на погіршення соціально-економічного становища країни. Розглянуто питання виведення з тіні заробітної плати та капіталу, які є потужним інвестиційним ресурсом та ресурсом стабілізації бюджетної системи. Запропоновано шляхи зменшення податкового навантаження з метою стимулювання активізації підприємницької діяльності й формування сприятливого інвестиційного клімату в регіонах та механізми стимулювання економічної активності органів місцевої влади.

Y. Kazyuk

INTRODUCTION OF MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION MINIMIZATION OF TAX PRESSURE IS IN UKRAINE

Summary

Mechanisms and functions of the tax system, reason of decline of potential of tax reforms, and factors which influence on worsening of socio-economic position of country are considered in the article. The question of leadingout from shade of ettlings and capital is considered, which are a powerful investment resource and resource of stabilizing of the budgetary system. The ways of diminishing of the tax loading are offered with the purpose of stimulation of activation of entrepreneurial activity forming of favourable investment climate in regions and mechanisms of stimulation of economic activity of organs of local-authority.

№ 9 2013, стор. 105 - 110

Кількість переглядів: 1089

Відомості про авторів

Я. М. Казюк

к. держ. упр, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет

Y. Kazyuk

PhD in Public Administration, associate professor of department of state administration and local self-government, Kherson national technical university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.