EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
В. М. Пердейчук

Назад

УДК: 332.1

В. М. Пердейчук

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Анотація

У статті досліджено основні напрями вдосконалення державного регулювання інформаційно-інституційного забезпечення фінансових ринків. Визначено, що необхідно створити мережу регіональних інформаційно-аналітичних центрів з участю суб'єктів управління регіону. Доведено, що такі центри стануть базисом регіональної інфраструктури інформаційних інститутів та сприятимуть зменшенню ренти за асиметричність інформації на фінансових ринках регіону.

V. Perdeychuk

DIRECTIONS IMPROVING STATE REGULATION OF INFORMATION AND INSTITUTIONAL SUPPORT FOR FINANCIAL MARKETS

Summary

This paper investigates the main directions of improving state regulation of information and institutional support financial markets. Determined that the need to create a network of regional information-analytical centers involving business management area. It is proved that such centers will be the basis of regional infrastructure information institutes and will reduce rents by asymmetric information in financial markets in the region.

№ 9 2013, стор. 71 - 74

Кількість переглядів: 1277

Відомості про авторів

В. М. Пердейчук

старший викладач кафедри фінансів, ПВНЗ "Буковинського Університету" м. Чернівці

V. Perdeychuk

Senior Lecturer, Department of Finance, PVNZ "Bukovina University" Chernivtsi

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.