EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
С. Ф. Горбань, О. В. Чумак

Назад

УДК: 331.101.262:330.341(477)

С. Ф. Горбань, О. В. Чумак

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану національного людського капіталу, дослідженню проблем його використання в Україні та розкриттю шляхів забезпечення його розвитку в нашій державі відповідно до виявлених проблем та світових змін у глобальній економіці.

S. Gorban, О. Chumak

CURRENT STATE AND THE WAYS OF IMPROVING OF THE NATIONAL HUMAN CAPITAL IN UKRAINE

Summary

This article is devoted to the analysis of current state of the national human capital and to research on its use in Ukraine. The work deals with the ways of improving human capital development in our country caused by changes in the world economy.

№ 9 2013, стор. 37 - 41

Кількість переглядів: 964

Відомості про авторів

С. Ф. Горбань

к. т. н., доцент кафедри управління персоналом і економіка праці, Запорізький національний технічний університет

S. Gorban

candidate of technical Sciences, associate Professor of the Department of personnel management and labour Economics, Zaporizhzhya national technical University


О. В. Чумак

старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

О. Chumak

senior teacher of Department of economic theory and business, Zaporizhzhya national technical University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.