EnglishНа русском

Назад

УДК: 330.341.1

Я. М. Кашуба

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Анотація

У роботі проаналізовано інноваційний розвиток підприємств України, виокремлено проблеми інноваційної діяльності, обгрунтовано пріоритетні види інноваційної діяльності для підприємств малого та середнього бізнесу.

Ya Kashuba

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AS A CONDITION FOR THE TRANSITION TO THE KNOWLEDGE ECONOMY

Summary

The author analyzed the innovative development of enterprises in Ukraine, selected the problems of innovative activity, grounded the priority types of innovative activity for the entrepreneurship.

№ 9 2013, стор. 9 - 12

Кількість переглядів: 814

Відомості про авторів

Я. М. Кашуба

к. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

Ya Kashuba

Ph.D., Professor of Theoretical and Applied Economics, Institute of Economics and Management, National University "Lviv Polytechnic"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.