EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ЗАВОДІВ ЗБК УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ НОРМАТИВНИХ ПІДХОДІВ ТА ПІДХОДУ, ОСНОВАНОГО НА ІМІТАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ
С. І. Прокопчук

Назад

УДК: 334.716

С. І. Прокопчук

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ЗАВОДІВ ЗБК УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ НОРМАТИВНИХ ПІДХОДІВ ТА ПІДХОДУ, ОСНОВАНОГО НА ІМІТАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ

Анотація

Емпірично досліджено ефективність прогнозування банкрутства нормативними підходами на прикладі ПАТ "Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій" за 6 років з 2005—2010 рр., проведено компаративний аналіз точності прогнозування банкрутства основними нормативними підходами та підходом автора статті.

S. Prokopchuk

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EMPIRICAL RESULTS OF BANKRUPTCY PREDICTION CONCRETE PLANTS OF UKRAINE WITH THE REGULATORY APPROACHES AND THE APPROACH BASED ON SIMULATIONS

Summary

Empirically investigated the effectiveness of bankruptcy prediction regulatory approaches on the example of "Belayatserkov concrete structures" for 6 years from 2005—2010., Conducted comparative analysis of the accuracy of forecasting bankruptcy basic regulatory approaches and the approach of the author.

№ 8 2013, стор. 95 - 98

Кількість переглядів: 804

Відомості про авторів

С. І. Прокопчук

асистент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури

S. Prokopchuk

assistant in the department of construction еconomy, Kiev National University of Construction and Architecture

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.