EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ
В. І. Мойсей

Назад

УДК: 339.9

В. І. Мойсей

ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено економічні ефекти державного регулювання міжнародної трудової міграції в Україні. Визначено, що держава має економічні стимули щодо впливу на міжнародну міграцію в частині підвищення частки міжнародних трудових мігрантів, які матимуть легальний статус. Доведено, що необхідно утворити відповідну систему інститутів: бюро по закордонному працевлаштуванню, регіональні інформаційно-консультаційні центри, запровадити посаду аташе по працевлаштуванню у країнах зі значною кількістю українців, які працюють нелегально (Росія, Польща, Чехія, Португалія та Іспанія), створити фонд соціального захисту трудових мігрантів.

V. Moses

THE ECONOMIC EFFECTS OF GOVERNMENT REGULATION OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION IN UKRAINE

Summary

This paper investigates the economic effects of government regulation of international labor migration in Ukraine. Determined that the state has incentive to influence international migration in terms of increasing the share of international migrant workers who have legal status. It is shown that it is necessary to create an adequate system of institutions: Bureau of foreign employment, regional information and counseling centers to establish the position of officer to work in the country with a significant number of Ukrainian citizens working illegally (Russia, Poland, Czech Republic, Portugal and Spain) to create the social protection of migrant workers.

№ 8 2013, стор. 88 - 90

Кількість переглядів: 1026

Відомості про авторів

В. І. Мойсей

асистент, ЧТЕІ КНТЕУ

V. Moses

аssistant, CHTEI KNTEU

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.