EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЇ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО СКОТАРСТВА
О. В. Ксьонова

Назад

УДК: 631. 17. 001. 76: 636

О. В. Ксьонова

ІННОВАЦІЇ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО СКОТАРСТВА

Анотація

Стаття присвячена визначенню місця і ролі інновацій в процесі забезпечення сталого розвитку сільського господарства, зокрема скотарства. При цьому під інноваційним розвитком галузі скотарства як одного з головних гарантів продовольчої безпеки слід розуміти сукупність методів, спрямованих на підвищення соціально-економічної ефективності господарювання.

E. Ksonova

INNOVATIONS AS PRINCIPAL FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC LIVESTOCK

Summary

Article is devoted determination of position and role of innovations in the sustainable development of agriculture, including livestock. At the same time, under the innovative development of livestock industry as one of the main guarantors of food security must be understood as a set of methods aimed at improving the socio-economic efficiency.

№ 8 2013, стор. 74 - 76

Кількість переглядів: 725

Відомості про авторів

О. В. Ксьонова

аспірантка, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

E. Ksonova

postgraduate student, Kharkiv National Agrarian University named af ter V.V. Dokuchaev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.