EnglishНа русском

Назад

УДК: 332.1:656.1

Т. А. Пушкар, Г. А. Жовтяк

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ СХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано основні показники забезпеченості східних областей України автомобільними шляхами і окреслені перспективні напрями розвитку автотранспортної інфраструктури району.

T. Pushkar, G. Zhovtyak

ACTUAL TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MOTOR TRANSPORT OF EAST REGIONS OF UKRAINE

Summary

the main indicators of the eastern regions of Ukraine Roads and outlined promising areas of road transport infrastructure region.

№ 8 2013, стор. 56 - 59

Кількість переглядів: 551

Відомості про авторів

Т. А. Пушкар

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківська національна академія міського господарства

T. Pushkar

Ph.D. in Economics, associate professor of department of economy of enterprises of municipal economy of the Kharkov national academy of municipal economy


Г. А. Жовтяк

старший викладач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківська національна академія міського господарства

G. Zhovtyak

senior teacher of department of economy of enterprises of municipal economy of the Kharkov national academy of municipal economy

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.