EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗРОБЛЕННЯ АНТИКРИЗОВИХ СТРАТЕГІЙ
Г. В. Ортіна

Назад

УДК: 338.45

Г. В. Ортіна

ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗРОБЛЕННЯ АНТИКРИЗОВИХ СТРАТЕГІЙ

Анотація

У статті приділено увагу дослідженню економічного змісту, національних особливостей прояву кризи в умовах глобалізації. Доведено, що циклічні коливання економіки є комбінацією безлічі взаємопов'язаних причин: перевиробництво фіктивного капіталу, недосконалість регуляторного впливу держави на зростаючі ринки ф'ючерсів і опціонів, а також інших деривативів; використання протягом останнього десятиліття наднизьких відсоткових ставок; стрімке зростання чисельності населення в країнах, що розвиваються, зміни демографічної структури населення і нова якісна характеристика світових трудових ресурсів; катаклізми природного і техногенного характеру; погіршення якості і зменшення кількості природних ресурсів.

G. Ortina

DETECTION AND ANALYSIS OF FACTORS ECONOMIC CRISIS IN GLOBALIZING AS BACKGROUND OF DEVELOPMENT ANTI-CRISIS STRATEGIES

Summary

In this article attention is paid to the study of economic substance, the national peculiarities of manifestation of the crisis in the context of globalization. It is shown that the cyclical fluctuations of the economy is a combination of many interrelated reasons: overproduction of fictitious capital, inadequate regulatory impact of the state on emerging markets futures and options, and other derivatives, the use of the last decade ultralow interest rates, rapid population growth in the developing countries, changing the demographic structure of the population and a new qualitative characteristics of global human resources, natural disasters and man-made disasters, degradation and reduction of natural resources.

№ 8 2013, стор. 40 - 44

Кількість переглядів: 894

Відомості про авторів

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

G. Ortina

doctoral student, Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.