EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ
Ю. М. Перетятько

Назад

УДК: 658.91:336.71

Ю. М. Перетятько

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Анотація

У статті проаналізовано методику розрахунку лізингових платежів та запропоновано метод розрахунку лізингових платежів із врахування методу нарахування амортизації на лізингове майно, що дасть змогу лізингодавцю відшкодовувати вартість лізингового майна за рахунок амортизаційних відрахувань.

Y. Peretiatko

COMPARATIVE ANALYSIS METHODS OF CALCULATION OF LEASE PAYMENTS

Summary

The article analyzes the accrual method of leasing payments and proposed an accrual method of leasing payments with accrual to the method of depreciation on leased property, which will allow the lessor to recover the cost of the leased property through depreciation deductions.

№ 8 2013, стор. 25 - 27

Кількість переглядів: 937

Відомості про авторів

Ю. М. Перетятько

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

Y. Peretiatko

PhD in Economics, Chernigiv state technological university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.