EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАРОДНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ЯК ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
О. Ю. Васильченко

Назад

УДК: 321.1:352.071

О. Ю. Васильченко

НАРОДНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ЯК ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Анотація

У статті розглянуто народне представництво як прояв волі народу. Висвітлено різні теорії розуміння народного представництва. Зазначено, що представницька влада грунтується на нормах закону, які виступають юридичним оформленням політичних рішень. Обгрунтовано, що народне представництво є поєднанням влади та свободи. Зазначено, що в процесі побудови сучасної концепції народного представництва необхідно враховувати інституціональний, функціональний, ідеологічний та інші аспекти.

O. Yu. Vasylchenko

FOLK REPRESENTATIVE OFFICE AS INSTITUTE OF THE DEMOCRATIC STATE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS

Summary

A folk representative office as display of will of people is considered in the article. The different theories of understanding of folk representative office are reflected. It is marked that representative power is base on norms of law, that come forward as legal registration of political decisions. Reasonably, that a folk representative office is combination of power and freedom. It is marked that in the process of construction of modern conception of folk representative office it is necessary to take into account, functional, ideological and other institutional aspects.

№ 7 2013, стор. 110 - 113

Кількість переглядів: 989

Відомості про авторів

О. Ю. Васильченко

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

O. Yu. Vasylchenko

graduate student of department of parliamentarism and political management, National academy of public administration under the office of the President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.