EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.7+614.8

С. О. Гур'єв, М. Д. Близнюк, П. Б. Волянський, М. М. Михайловський, А. В. Терент'єва

РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

Висвітлені результати аналізу стану нормативно-правової бази функціонування медицини катастроф територіального рівня та завдань щодо наукового обгрунтування реформування структури, завдань та функціонування служб медицини катастроф територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЕМД та МК) на першому етапі впровадження Кодексу України цивільного захисту та Закону України "Про екстрену медичну допомогу". На підставі аналізу обгрунтовуються заходи щодо нормативно-правового забезпечення першого етапу реформування.

S. O. Guriev, M. D. Blysniuk, P. B. Volyanskiy, M. M. Mykhailoskyi, A. V. Terentieva

CONTROL OPERATION OF MEDICAL DISASTER AT THE PRESENT STAGE OF HEALTH REFORM

Summary

The results of analysis of the legal framework of the emergency medicine territorial levels and tasks of scientific evidence reform the structure, objectives and the functioning of regional centers of emergency medical aid and disaster medicine at the first stage of implementation of the Codex of Civil Protection of Ukraine and the Law Ukraine "On emergency medical care."

№ 7 2013, стор. 106 - 109

Кількість переглядів: 799

Відомості про авторів

С. О. Гур'єв

д. мед. н., професор, заступник директора, Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України"

S. O. Guriev

Doctor of Medicine, Professor, Chief Assistant of State Union "Ukrainian scientifical and practical center of emergency medical aid and disaster medicine, Ministry of Public health of Ukraine"


М. Д. Близнюк

заступник директора, Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України"

M. D. Blysniuk

Chief Assistant of State Union "Ukrainian scientifical and practical center of emergency medical aid and disaster medicine, Ministry of Public health of Ukraine"


П. Б. Волянський

к. м. н., доцент, доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

P. B. Volyanskiy

Candidate of Medical Science, Associate Professor, Associate Professor of Dept. of public service, management and international projects, Institute of public administration of sphere of civil protection


М. М. Михайловський

к. т. н., доцент, провідний науковий співробітник, Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України"

M. M. Mykhailoskyi

Candidate of Technical Science, Associate Professor, leading researcher of State Union "Ukrainian scientifical and practical center of emergency medical aid and disaster medicine, Ministry of Public health of Ukraine"


А. В. Терент'єва

д. держ. у., старший науковий співробітник, завідувач кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

A. V. Terentieva

Doctor of Public Administration, Senior Researcher, Chief of Dept. of public service, management and international projects, Institute of public administration of sphere of civil protection

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.