EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ПІДВИЩЕННЯ ЗЯЙНЯТОСТІ НА СЕЛІ
І. В. Хлівна

Назад

УДК: 338.43.01:519.860

І. В. Хлівна

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ПІДВИЩЕННЯ ЗЯЙНЯТОСТІ НА СЕЛІ

Анотація

У статті досліджено економіко-математичні задачі оптимізації сільського господарства як напрям підвищення зайнятості на сільському ринку праці. Розглянуто основні моделі дослідження динаміки сільського населення, розвитку сільського господарства. Надано пропозиції про доцільність здійснення заходів (попередньо проімітувавши їх у моделі) за умов оптимізації виробничих витрат і максимізації рівня ефективності господарювання.

I. V. Hlivna

ECONOMICS AND MATHEMATICAL PROBLEM OPTIMIZATION OF AGRICULTURE AS ZYAYNYATOSTI INCREASE IN VILLAGES

Summary

The article examines the economic and mathematical optimization problem of agriculture as the direction of increasing employment in the rural labor market. The basic model study of the dynamics of the rural population, the development of agriculture. The proposals on the feasibility of measures (pre proimituvavshy them in the model) in terms of optimizing production costs and maximizing efficiency level of management.

№ 7 2013, стор. 37 - 39

Кількість переглядів: 889

Відомості про авторів

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

I. V. Hlivna

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of Finance and Accounting Branch Uman PVNZ "European University"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.