EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Г. Є. Павлова

Назад

УДК: 351:338.43

Г. Є. Павлова

ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті проаналізовано і доповнено класифікацію принципів сучасної системи державного регулювання аграрного сектора, які направлені на забезпечення розширеного відтворення галузі та враховують таку їх сукупність: комплексність, цілісність, селективність, пріоритетність, концентрація мети і орієнтирів, прозорість та рівнодоступність ресурсів та інформації, гарантованість виконання зобов'язань держави, диференціація управління, нормативно-правова забезпеченість, оптимальність, оперативність.

G. Ye. Pavlova

PRINCIPLES OF MODERN SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

In the article analyzed and added to the classification principles of the modern system of state regulation of the agricultural sector, aimed at providing extended play area and consider following their collection: complexity, integrity, selectivity, priority, concentration and goal orientation, transparency and rivnodostupnist resources and information; guaranteed performance commitments 'obligations of the state; differentiation control, regulatory-legal provision; optimality; efficiency.

№ 7 2013, стор. 34 - 36

Кількість переглядів: 837

Відомості про авторів

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

G. Ye. Pavlova

Director of Education and Research Institute of Economics, Ph.D., Associate Professor, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.