EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСНІ КАТЕГОРІЇ ТА ЧИННИКИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ
А. Р. Ванієва

Назад

УДК: 338.43:63

А. Р. Ванієва

СУТНІСНІ КАТЕГОРІЇ ТА ЧИННИКИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті розглянуто основоположні категорії трудоресурсного потенціалу у системі продуктивних сил і виробничих відносин. Визначені чинники його формування та використання з метою удосконалення управління розвитком трудоресурсного потенціалу на перспективу.

A. R. Vanieva

ESSENTIAL CATEGORIES AND FACTORS OF USING LABOR RESOURCES POTENTIAL OF THE POPULATION

Summary

The article deals with the basic categories of labour resource potential in the system of productive forces and production relations. Factors of its formation and use aimed at improving management of labour resource potential development for the future are defined.

№ 7 2013, стор. 28 - 30

Кількість переглядів: 829

Відомості про авторів

А. Р. Ванієва

к. е. н., Кримський інженерно-педагогічний університет

A. R. Vanieva

PhD in economics, assistant professor of Economics and Management Department, Republican Higher Educational Institution "Crimean Engineering and Pedagogical University", Simferopol

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.