EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РИНКАХ
В. В. Узунов

Назад

УДК: 332.146:330.341.1

В. В. Узунов

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

Анотація

У статті розглядаються фактори впливу інноваційного потенціалу на забезпечення конкурентоспроможності окремих підприємств, що дає можливість розробити економіко-організаційний механізм управління стійким розвитком економіки підприємств і забезпечити взаємодії інноваційних систем з врахуванням кількості промислових підприємств, які впроваджують інновації, і розподілу обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості України, впровадження нових технологічних рішень і обсягів реалізації інноваційної продукції.

V. V. Uzunov

INOVATIVE POTENTIAL AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS IN DOMESTIC AND FOREIGN MARKETS

Summary

In articles rozglyadayutsya factored vplivu іnnovatsіynogo potentsіalu on zabezpechennya konkurentospromozhnostі okremih pіdpriєmstv scho daє mozhlivіst rozrobiti ekonomіko-organіzatsіyny mehanіzm upravlіnnya stіykim rozvitkom ekonomіki pіdpriєmstv i zabezpechiti vzaєmodії іnnovatsіynih systems s vrahuvannyam kіlkostі Promyslova pіdpriєmstv, yakі vprovadzhuyut іnnovatsії i rozpodіlu obsyagu fіnansuvannya іnnovatsіynoї dіyalnostі in promislovostі Ukrainy, vprovadzhennya novih tehnologіchnih rіshen i obsyagіv realіzatsії іnnovatsіynoї produktsії.

№ 7 2013, стор. 23 - 27

Кількість переглядів: 794

Відомості про авторів

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

V. V. Uzunov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.