EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТИПОЛОГІЯ ІНЖИНІРИНГУ ТА ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО ВИДІВ
О. Є. Кузьмін, Н. А. Городиська

Назад

УДК: 658.8

О. Є. Кузьмін, Н. А. Городиська

ТИПОЛОГІЯ ІНЖИНІРИНГУ ТА ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО ВИДІВ

Анотація

У статті систематизовано і розвинуто типологію інжинірингу, а також надано змістовну характеристику кожному із його видів, які виокремлені в межах типології. Це дає змогу скласти уявлення про різноманіття його видів та спростити їхній вибір під час прийняття різних управлінських рішень як інжиніринговими підприємствами, так і замовниками інжинірингових послуг.

О. Kuzmin, N. Gorodyska

THE TYPOLOGY OF ENGINEERING AND THE SEMANTIC CHARACTERICTICS OF ITS KINDS

Summary

The article systematizes and develops the typology of engineering as well as gives substantial characteristics to each of its kinds, distinguished within this typology. This allows us to get an idea of the diversity of its types and simplify their choice while making management decisions by both various engineering enterprises and customers of engineering services.

№ 7 2013, стор. 13 - 16

Кількість переглядів: 819

Відомості про авторів

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, заслужений працівник народної освіти України, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

О. Kuzmin

doctor of economics, professor, director of Educational-scientific institute of economy and management, Lviv Polytechnic National University


Н. А. Городиська

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Gorodyska

postgraduate of department of management and international enterprise Lviv Polytechnic National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.