EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТЕРІЇ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ
Н. І. Ведмідь

Назад

УДК: 658.64-054.6:614.215

Н. І. Ведмідь

КРИТЕРІЇ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

Анотація

Сформовано перелік базових критеріїв ринку санаторно-курортних та оздоровчих послуг, що є аналітичною базою сегментування і в подальшому дослідженні — основою поглибленого аналізу. Із максимально повного переліку критеріїв сегментації ринку санаторно-курортних та оздоровчих послуг сформовано оптимальну за кількісним та змістовним наповненням групу детермінантних критеріїв сегментування ринку санаторно-курортних та оздоровчих послуг.

N. Vedmid

MARKET SEGMENTATION CRITERIA HEALTH CENTERS AND HEALTH SERVICES

Summary

Formed the basic criteria for the market of spa and wellness services that are the analytical basis of segmentation to further study — the basis of in-depth analysis. With the most complete list of criteria for segmentation of spa and wellness services generated by optimal quantitative and content group determinant criteria for segmentation of spa and wellness services.

№ 6 2013, стор. 46 - 49

Кількість переглядів: 337

Відомості про авторів

Н. І. Ведмідь

к. е. н., доц., докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

N. Vedmid

PhD Associate Professor of the Kiev National Trade & Economic University Kiev, Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.