EnglishНа русском

Назад

УДК: 332. 1 (477.87)

М. Й. Ковач

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ:ПРОБЛЕМИ І РИЗИКИ

Анотація

У статті визначено основні причини виникнення ризиків у санаторно-курортній сфері у зв'язку з впровадженням інновацій, визначено зовнішні і внутрішні чинники, які обумовлюють виникнення ризиків. Окреслено основні групи ризиків, які виникають у результаті впровадження інновацій.

M. Y. Kovach

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SANATORIUM AND RESORT FACILITIES IN THE REGION: PROBLEMS AND RISKS

Summary

The article identified the main causes of risks in health-resort area with the introduction of innovation, defined external and internal factors that cause a risk. The basic group of risks arising from innovation.

№ 6 2013, стор. 43 - 45

Кількість переглядів: 254

Відомості про авторів

М. Й. Ковач

к. е. н., Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

M. Y. Kovach

candidate of economic science, deputy director of educational and educator work, Uzhorod Trade and Economic Institute Kyiv National University of Trade and Economics, docent

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.