EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПЛІКАЦІЯ ВИЗНАЧАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ТИПІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ КОНТРАКТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЮ ТЕОРІЄЮ
Н. М. Гуляєва, А. В. Охотніков

Назад

УДК: 330.837

Н. М. Гуляєва, А. В. Охотніков

ЕКСПЛІКАЦІЯ ВИЗНАЧАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ТИПІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ КОНТРАКТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЮ ТЕОРІЄЮ

Анотація

Досліджено фактори впливу, що визначають тип комерційного контракту підприємства в рамках неоінституціональної типізації комерційних контрактів. Проаналізовано залежність ступеню жорсткості регулювання контрактних відносин від умов контракту визначеного типу та його структури з позиції концентрації реляційних елементів контрактної взаємодії. Систематизовано ознаки комерційних контрактів різного типу.

N. M. Gulyaeva, A. V. Okhotnikov

EXPLICATION OF DETERMINANTS OF COMMERCIAL CONTRACTS TYPING IN NEOINSTITUTIONAL THEORY

Summary

There is a research of the factors of influence on the type of commercial contract within neoinstytutsional typing of commercial contracts.
The dependence of the degree of tightening regulation of contractual relations of a particular type of contract and its structure from the standpoint of concentration relational elements of contractual interaction is searched. There is systematization of characteristics of various types of commercial contracts.

№ 6 2013, стор. 29 - 33

Кількість переглядів: 993

Відомості про авторів

Н. М. Гуляєва

к. е. н., професор, Київський національний торговельно-економічний університет

N. M. Gulyaeva

Candidate of Economic Sciences, Professor, Kiev national university of trade and economy


А. В. Охотніков

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

A. V. Okhotnikov

post-graduate student, Kiev national university of trade and economy

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.