EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
І. О. Жувагіна

Назад

УДК: 332.133.6

І. О. Жувагіна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Окреслено роль економічного потенціалу в контексті стратегічного розвитку сучасних підприємств. Представлено деякі теоретичні аспекти оцінки економічного потенціалу за основними категоріями наявності та реалізації. Доповнено методологічні засади оцінки наявності потенціалу основними принципами, заснованими на уявленнях власника; зумовлених дією ринкового середовища; пов'язаних з експлуатацією власності та принципами найліпшого і найефективнішого використання потенціалу.

I. A. Zhuvagina

THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINING THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE COMPANY

Summary

Outlines the importance of economic potential in the context of the strategic development of modern enterprises. The theoretical aspects of assessing the economic potential of the main categories of presence and sales. Supplemented methodological grounds evaluate the presence of economic potential of the company basic principles based on the concept of the owner; caused by the action of the market environment, associated with the operation of the property and the principles of the best and most efficient use of capacity.

№ 6 2013, стор. 19 - 21

Кількість переглядів: 351

Відомості про авторів

І. О. Жувагіна

к. е. н., викладач кафедри економіки та організації виробництва, Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

I. A. Zhuvagina

Ph.D., lecturer in economics and organization of production, Pervomaisky Polytechnic Institute National University of Shipbuilding named after admiral Makarov, Pervomaуsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.