EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
А. П. Федорук

Назад

УДК: 35.072.8

А. П. Федорук

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Анотація

Упродовж останніх десяти років більшість зарубіжних країн світу, які застосовували модель внутрішнього аудиту, провели або проводять реформи, розвиваючи відповідальність керівника та внутрішній аудит, відокремлюючи і розмежовуючи внутрішній аудит від інспектування та передаючи попередній фінансовий контроль від централізованих організацій до відповідальності керівника.
Поштовхом для реформ став приклад кращої практики, яка застосовувалась у приватному секторі. Також зарубіжним досвідом вироблено конкретні вимоги і правила внутрішнього контролю і управління коштами, які повинні були запроваджуватися національними контрольними органами. Крім того, існував багатосторонній та двосторонній обмін досвідом між країнами як інструмент для підтримки реформ.

A. P. Fedoruk

FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC INTERNAL FINANCIAL CONTROL

Summary

During the last ten years most foreign countries of the world, that applied the model of internal audit, conducted or conduct reforms, developing responsibility of leader and internal audit, separating and розмежовуючи internal audit from an inspection, and passing previous financial control from the centralized organizations to responsibility of leader.
The example of the best practice that was used in a private sector became a push for reforms. Concrete requirements are also mine-out foreign experience and rules of internal control and management money that had to be entered by national control organs. In addition, there was a multilateral and bilateral exchange by experience between countries as instrument for support of reforms.

№ 5 2013, стор. 127 - 130

Кількість переглядів: 378

Відомості про авторів

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

A. P. Fedoruk

Competitor Department of Economic Policy, National Academy of Public Administration When the President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.