EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІДЕОЛОГІЯ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Є. О. Романенко

Назад

УДК: 35.076

Є. О. Романенко

ІДЕОЛОГІЯ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У межах даної статті здійснено концептуальний аналіз ідеології як комунікативного інструменту реалізації державної політики, відповідно до чого ідентифіковано її зміст та функціональне призначення у процесі розроблення та реалізації публічної політики, конкретизовано її вплив на утвердження відповідних ціннісних орієнтацій громадян у суспільстві на прийняття певних державно-управлінських рішень, доведено, що ідеологія є важливою складовою діяльності засобів масової інформації, шляхом формування певної медіа реальності вона забезпечує керованість суспільства і впливає на зміст формування та реалізації державної політики.

Y. Romanenko

IDEOLOGY AS A COMMUNICATIVE TOOL OF PUBLIC POLICY

Summary

Within this paper analyzes the conceptual ideology as a communicative tool of public policy, according to which identified its content and functionality in the development and implementation of public policy is specified, its impact on the establishment of appropriate value orientations of citizens in the community to make certain managerial decisions proved that ideology is an important part of the media by creating a media reality it provides control of society and affect the content of the formation and implementation of public policy.

№ 5 2013, стор. 120 - 123

Кількість переглядів: 374

Відомості про авторів

Є. О. Романенко

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

Y. Romanenko

PhD in Public Administration, Doctoral student policy and management of political processes National Academy of Public Administration the President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.