EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ ПІРАМІДИ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ СТАВЛЯТЬСЯ ПЕРЕД НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Г. В. Дмитренко

Назад

УДК: 35.073.52

Г. В. Дмитренко

ФІНАНСОВІ ПІРАМІДИ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ СТАВЛЯТЬСЯ ПЕРЕД НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Анотація

Останнім часом в Україні різко збільшилися випадки шахрайств за допомогою "фінансових пірамід". Водночас пунктом 7 частини третьої статті 19 Закону України "Про захист прав споживачів" визначено, що утворення, експлуатація або сприяння розвитку пірамідальних схем, коли споживач сплачує за можливість одержання компенсації, яка надається за рахунок залучення інших споживачів до такої схеми, а не за рахунок продажу або споживання продукції, забороняються як такі, що вводять в оману. При цьому у преамбулі вказаного Закону визначено, що він регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів. У тлумаченні Закону України "Про захист прав споживачів" споживачем є фізична особа, яка придбає, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію, а виробниками (продавцями) товарів та виконавцями робіт (надавачами послуг) — суб'єкти господарювання (тобто юридичні особи та фізичні особи — підприємці).

G. Dmitrenko

FINANCIAL PYRAMIDS AND SOLVING ISSUES THAT ARE PUT BEFORE THE NATIONAL COMMISSION, WHICH PERFORMS STATE REGULATION OF FINANCIAL MARKETS

Summary

Recently in Ukraine dramatically increased instances of fraud with "pyramid".
However, paragraph 7 of Article 19 of the Law of Ukraine "On Protection of Consumers' Rights states that the formation, operation or promote pyramid schemes, where the consumer pays for the opportunity to receive compensation that is provided by involving other consumers to such a scheme, rather than the sale or consumption of products are prohibited as misleading.
Thus the preamble of this Law stipulates that it regulates the relationship between the consumers of goods and services and producers and sellers of goods, executors and service providers of various forms of ownership, establishes the rights of consumers, and defines the mechanism for their protection and the basis of public policy in consumer protection.
In the meaning of the Law of Ukraine "On Protection of Consumer Rights" consumer is an individual who purchases, orders, uses or intends to purchase or request products and producers (sellers) products and contractors (service providers) — entities (ie legal entities and individuals — entrepreneurs).

№ 5 2013, стор. 113 - 116

Кількість переглядів: 357

Відомості про авторів

Г. В. Дмитренко

доктор наук державного управління, директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та Бюро кредитних історій Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

G. Dmitrenko

Doctorate in Public Administration, Director of Regulation and Supervision of credit institutions and National Bureau of Credit Histories Commission provides state regulation the areas of financial services

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.