EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЯХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Смолянюк

Назад

УДК: 004.738.5:339.138

О. В. Смолянюк

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЯХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто сутність маркетингових стратегій сучасного підприємства (компанії), побудованих із застосуванням Інтернет-технологій. Розглянуто етапи стратегічного планування та його варіативні прояви з урахуванням традиційних та інноваційних факторів ринкової діяльності. Запропоновано набір соціальних медійних опцій, здатних забезпечити досягнення стратегічних цілей діяльності в умовах інформаційної економіки.

O. Smolyanyuk

USING SOCIAL NETWORKS FOR MARKETING COMMUNICATION STRATEGIES OF COMPANIES

Summary

Essence of marketings strategies of modern enterprise (companies), Internet-technologies built with application is considered in the article. The stages of the strategic planning are considered and him variant displays taking into account the traditional and innovative factors of market activity. The set of social media options, able to provide achievement of strategic aims of activity in the conditions of informative economy is offered.

№ 5 2013, стор. 105 - 108

Кількість переглядів: 386

Відомості про авторів

О. В. Смолянюк

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

O. Smolyanyuk

graduate student of the Kyiv national economic university the name of Vadym Getman

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.